Voederbomen voor vee

Laatst bewerkt op: 28-09-2020

Wat houdt het in

Voederbomen in de wei kunnen dienen als aanvulling op het menu van bijvoorbeeld geiten, schapen en koeien. Voederbomen bevatten naast eiwitten vaak ook mineralen, sporenelementen en secundaire plantenstoffen die bevorderend zijn voor de gezondheid van het vee.

Naast bescherming tegen weersomstandigheden bieden voederbomen ook de mogelijkheid voor het vee om diereigen gedrag te vertonen. Geiten, bijvoorbeeld, zijn fysiologisch zo aangepast dat ze zowel als grazer en als browser uit de voeten kunnen; knabbelen aan houtige gewassen zit in hun natuur en voederbomen bieden die mogelijkheid.

Boomsoorten die goede voeder-kwalitteiten voor vee hebben, zijn bijvoorbeeld; acacia, rode beuk (voornamelijk in het voorjaar), zwarte els, es, haagbeuk, hazelaar, iep, linde, schietwilg, katwilg, boswilg.

Bijdrage aan klimaatmitigatie

Nog onbekend

Bijdrage aan klimaatadaptatie

Nog onbekend

Kosten en baten

Nog onbekend

Overige effecten

Teelt van voederbomen langs slootranden in het weiland kunnen ervoor zorgen dat er minder mineralen uitspoelen.
Voederbomen dragen bij aan een afwisselender en aantrekkelijker landschap.

Aandachtspunten en risico’s

Nog onbekend

Voorbeeldprojecten