Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer

NOOT: AAN DEZE WEBSITE WORDEN VOORTDUREND NIEUWE MAATREGELEN, VOORBEELDPROJECTEN EN ANDERE FUNCTIES TOEGEVOEGD

De Nederlandse overheid heeft het tegengaan van klimaatverandering opgenomen als een van de speerpunten van haar beleid, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs in 2015. Van elke sector wordt een bijdrage verwacht in het halen van de doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO2 uitstoot. De sector bos, bomen en natuur (BBN) heeft de doelstelling om in 2030 0,63 miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen ten opzichte van de huidige 1,5 miljoen ton die jaarlijks in deze sector wordt vastgelegd. Deze Gereedschapskist biedt beheerders van bos, natuur en landschap concrete handvatten voor het uitvoeren van klimaatslimme bos- en natuurbeheermaatregelen in Nederland.

Daarnaast is eind 2020 de Bossenstrategie gepubliceerd. De Gereedschapskist heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van de strategie. Veel van de maatregelen die onder de Bossenstrategie zullen worden uitgevoerd, zijn beschreven op de Gereedschapskist. Ook zijn er al ervaringen en resultaten beschikbaar uit de verscheidene voorbeeldprojecten.

De Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer is ontwikkeld door Wageningen University & Research en Stichting Probos.

Revitalisering Rheden

In het bosgebied bij Buitenplaats Beekhuizen is in de winter van 2019-2020 een perceel fijnspar gerevitaliseerd.

Lees verder
Onderzoek koolstof in bosbodems

In 2020 zijn er op 143 bosinventarisatiepunten bodemmonsters genomen om de bodemkoolstofvoorraad te bepalen. De punten lagen in bossen met hoofdboomsoort grove den, Douglasspar, zomereik of ruwe berk. In 2021 wordt dit aangevuld met bossen met hoofdboomsoort lariks, beuk, es en populier.

Lees verder
Noten in kippenuitloop

In 2019 werden er 300 zwarte noten geplant in een kippenuitloop in Dreumel. De bomen bieden beschutting voor de kippen en leveren op latere leeftijd noten en hoge kwaliteit hout.

Lees verder

Gereedschap

Boomsoortenportaal

Heeft u ervaring met een minder bekende boomsoort die het goed doet in bosverband? Of heeft u juist een duidelijk negatieve ervaring met een bepaalde boomsoort? Of bent u bezig met een experimentele aanplant? Dien uw ervaring dan in via het boomsoortenportaal! 

Link naar het portaal

 

Bekijk de factsheets over bos, bomen en natuur! Met o.a. klimaatmaatregelen, kosten van bosaanleg en klimaatslimme soorten.

Boomsoortentabel

De boomsoortentabel geeft een overzicht van alle relevante boomsoorten in Nederlands bos en landschap. Per soort worden er scores gegeven voor eigenschappen die belangrijk zijn voor klimaatmitigatie en -adaptatie.

 

Link naar de tabel