Tijdelijk korte omloop bos

Laatst bewerkt op: 28-09-2020

Wat houdt het in

Bij korte-omloop-bos worden de bomen als hakhout beheerd, waarbij de bomen (snelgroeiende loofboomsoorten) periodiek worden afgezet (niet helemaal worden gekapt, er blijft een stronkje achter) en weer uitlopen. Voor deze teeltvorm zijn soorten als wilg, els of populier geschikt. Het hout kan worden gechipt om gebruikt te worden als biomassa voor energie- of warmteopwekking of voor gebruik als stalstrooisel, als scheuten voor de griendhouthandel of bijv. voor het vlechten van hekwerk.

Bijdrage aan klimaatmitigatie

Korte-omloop-bossen leggen tijdens hun groei CO2 vast in zowel de bovengrondse als de ondergrondse biomassa. Per ton droge stof hout wordt er in een biomassaplantage 1835 kg CO2 vastgelegd.

Kosten en baten

De aanplantkosten voor korte-omloop-bos liggen tussen de 4.000 en 6.000 euro per hectare, afhankelijk van de uitgangssituatie en het teelttype, en omvatten terreinvoorbereiding (ploegen, eggen), aankoop van stek- of plantmateriaal, het planten, onkruidbestrijding en eventueel inboet. Met de huidige biomassaprijzen levert een biomassaplantage gemiddeld genomen na ongeveer 10 jaar winst op.

Voorbeeldprojecten