Nieuw bos en kleinschalig wonen

Laatst bewerkt op: 29-09-2020

Wat houdt het in

Tot 2025 zullen er in Nederland 75.000 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd moeten worden. Tegelijkertijd is er een groeiende groep mensen die kleiner wil wonen met minder bezit en minder woonlasten. Hierdoor is er steeds meer interesse in de Tiny House Movement, een filosofie die pleit voor woningen van maximaal 50 m2 met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. 


Het realiseren van Tiny Houses kan samengaan met het uitbreiden van het bosareaal in Nederland. De waardevermindering door het aanleggen van bos op private (landbouw)grond kan gecompenseerd worden met het creëren van enkele kleine kavels voor Tiny Houses op diezelfde grond. De eigenaren van die nieuwe kavels investeren vervolgens in de aanleg van bos. 


In de klimaatenveloppes van 2018 en 2019 is in opdracht van het ministerie van LNV het Testlab Nieuw bos en Tiny Houses opgezet. Dit Testlab heeft als doel om gemeentes en provincies te informeren over de functiecombinatie nieuw bos en kleinschalig wonen en het waar mogelijk op te laten nemen in beleidsvisies. Daarnaast werden enkele business cases berekend voor initiatiefnemers om de haalbaarheid van hun plannen te toetsen. Klik op deze link voor meer informatie.

Bijdrage aan klimaatmitigatie

De bijdrage aan klimaatmitigatie zit in deze maatregel niet alleen in het vastleggen van CO2 in bomen in het nieuw aangelegde bos, maar ook in de vermeden emissie van fossiele brandstoffen doordat er minder materialen nodig zijn voor de huizen. Daarnaast is er de kans om de Tiny Houses te bouwen met hout, waardoor nog extra CO2 wordt opgeslagen en uitstoot van fossiele brandstoffen wordt vermeden. Wanneer er een houten woning wordt gebouwd, waar 50 m3 hout voor wordt gebruikt, dan ligt hier 45 ton CO­2-eq in opgeslagen. Wanneer naast de bouw van deze woning nog een hectare nieuw bos wordt aangelegd, dan legt dat in eerste 10 jaar na aanleg 4,6 ton CO2 per jaar vast en daarna 9,1 ton CO­2 per jaar.

Kosten en baten

Het realiseren van bos op een perceel met bijvoorbeeld de bestemming landbouwgrond, is in verband met waardevermindering van de grond financieel niet aantrekkelijk. Een hectare natuur heeft een waarde van ongeveer €10.000, terwijl bijvoorbeeld een hectare agrarisch land een waarde van ongeveer €60.000 heeft.

Door er (kleine) bouwvlakken aan toe te voegen, kan deze waardevermindering worden gecompenseerd. Één bouwkavel voor een Tiny House kan de waardevermindering van een hectare agrarische grond naar natuurgrond al ruimschoots compenseren. Daarnaast moet er nog wel geïnvesteerd worden in de aanleg van bos.

Overige effecten

Van het bosterrein rondom de Tiny Houses kan ook een voedselbos worden gemaakt, wat het nog een extra waarde geeft. Kijk voor meer informatie over voedselbossen op de betreffende pagina op deze site.

Aandachtspunten en risico’s

Bij veel gemeentes heerst angst dat Tiny Houses tot verrommeling van het landschap leidt. Niet elke gemeente staat daardoor open voor ontwikkeling van Tiny Houses. Daarnaast heeft grond vaak maar één bestemming, wat een functiecombinatie zoals bos en wonen bemoeilijkt. 

Voor een overzicht van mogelijke woonlocaties en al bestaande Tiny Houses, zie:

https://www.tinyhousenederland.nl/kaart/

Voorbeeldprojecten