Boomsoortenportaal - Ervaringen

Op deze pagina worden de ervaringen van de betreffende boomsoort getoond, die u heeft aangeklikt. Het kaartje rechts geeft de locaties weer van de specifieke ervaringen. Hieronder volgt een lijstje met de beschrijvingen van de ingezonden ervaringen.

Boom: Cryptomeria japonica - Sikkelcipres

Ervaring 1
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Zinzia
Aantal bomen: 6-10
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Renkum, Oranje Nassaus Oord, vak 9M; RD 177639/443920
Kiemjaar: 1938
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 26-27 m (max 27.8) (meetleeftijd 83 jaar)
Diameter dominante boom: 41-47 (max 47.4) cm (meetleeftijd 83 jaar)

Beschrijving ervaring:
Groep van 10 bomen, met goede vorstresistentie en vorm. Enige natuurlijke verjonging. Op humusarm, leemrijk zand.
Ervaring 2
Renkum, Oranje Nassaus Oord, vak 10E1; RD 177568/443320
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Zinzia
Aantal bomen: 11-20
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Renkum, Oranje Nassaus Oord, vak 10E1; RD 177568/443320
Kiemjaar: 1943
Herkomst: Onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 23-25 m (max 25.2) (meetleeftijd 88 jaar)
Diameter dominante boom: 43-44 (max 44.2) cm (meetleeftijd 88 jaar)

Beschrijving ervaring:
groep van 18 exemplaren bij het Scoutinggebouw, met natuurlijke verjonging. Goede vorstresistentie. Verjonging hiervan is verplant naar Arboretum Oostereng. Op humusrijk, leemrijk zand.
Ervaring 3
Wageningen, proefterrein WUR naast het fietspad Zwarteweg. RD 177028; 443176
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: WUR Bosecologie & Bosbeheer
Aantal bomen: 31-50
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Wageningen, proefterrein WUR naast het fietspad Zwarteweg. RD 177028; 443176
Kiemjaar: 1973
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 22-24 m (max 24.6) (meetleeftijd 48 jaar)
Diameter dominante boom: 40-50 (max 53.2) cm (meetleeftijd 48 jaar)

Beschrijving ervaring:
opstand van 48 Sikkelcipressen in een proefterrein op licht humushoudend, leemhoudend zand. leeftijd dmv boorkern. Sommige bomen rot door ws honingzwamaantasting. Teeltwijze mogelijk uit stekken van 1 of meerdere goed vorstresistente moederbomen. Gegevens niet meer te achterhalen. eerste a-selectieve dunning ong. jr 2000; 2e dunning maart 2021 bomen met dubbelstammen verwijderd.