Boomsoortenportaal - Ervaringen

Op deze pagina worden de ervaringen van de betreffende boomsoort getoond, die u heeft aangeklikt. Het kaartje rechts geeft de locaties weer van de specifieke ervaringen. Hieronder volgt een lijstje met de beschrijvingen van de ingezonden ervaringen.

Boom: Ulmus laevis - Fladderiep

Ervaring 1
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Gemeente Wageningen
Aantal bomen: 31-50
Teeltwijze plantsoen:
Locatie opstand: Wageningen- Nieuwe Kanaal
Kiemjaar: Onbekend
Herkomst: Onbekend
Boomhoogte: Onbekend
Diameter dominante boom: Onbekend

Beschrijving ervaring:
Rijbeplanting langs de Nieuwe Kanaal weg. In 2012 geplant.
Ervaring 2
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: onbekend
Aantal bomen: 11-20
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Geulhem, op de helling tussen Houthem en Berg; RD 319.9-182.3
Kiemjaar: naar schatting 80-100 jaar
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: h (2023) 20-28 m
Diameter dominante boom: dikste boom: dbh (2023) 109 cm

Beschrijving ervaring:
12 grote Fladderiepen, deels uit voormalig hakhout uitgegroeid. verspreid staand langs bos- en weideranden. Boomgroep is deel van een autochtone Rassenlijst-locatie. Bodem: lossleem
Ervaring 3
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Natuurmonumenten
Aantal bomen: 51-100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: langs de Leuvenumse Beek, vanaf de brug over de Molenbeek
Kiemjaar: 18 bomen > 40 cm dbh (2017). naar schatting 80-100 jaar, ook jongere bomen in een rij
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: h (2017) 24-28 m
Diameter dominante boom: dikste boom: dbh (2017) 65 cm

Beschrijving ervaring:
100 exemplaren, veel grote en vaak meerstammige Fladderiepen op de oevers van de beek en ook op een lager deel van het terrein dat kan overstromen. natuurlijke verjonging plaatselijk aanwezig. Niet zonder toestemming toegankelijk.
Ervaring 4
Huisvenseweg Heeze
Naam melder: Anton Vos
Eigenaar opstand:
Aantal bomen: 11-20
Teeltwijze plantsoen:
Locatie opstand: Huisvenseweg Heeze
Kiemjaar: Onbekend
Herkomst: Onbekend
Boomhoogte: Onbekend
Diameter dominante boom: Onbekend

Beschrijving ervaring:
Autochtone fladderiep. Op drogere grond slechte ervaringen. Op vochtige grond sterke groei (ook na schilschade), grote kruin, intensief oppervlakkig wortelgestel. Een interessante dienende boomsoort. Aanplanten van (schaduwverdragende) bomen en struiken in nabijheid van de fladderiep zal lastig zijn.